Vòi bồn tắm

Vòi bồn tắm

 • JM2-Sen voi bon tam nong lanh

  JM2 – Sen vòi bồn tắm nóng lạnh

  Mã: JM2
  Giá: 4.050.000 ₫

 • JN4-Voi tam nam chan cao

  JM4 – Vòi tắm nằm chân cao

  Mã: JN4
  Giá: 7.590.000 ₫

 • PBW-Voi xa xo am tuong

  PBW – Vòi xả xô âm tường

  Mã: PBW
  Giá: 730.000 ₫

 • PW1-Voi am tuong nong lanh 3 lo

  PW1 – Vòi nóng lạnh âm tường 3 lỗ

  Mã: PW1
  Giá: 2.750.000 ₫

 • SH1-Sen voi bon tam nong lanh 4 lo

  SH1 – Sen + vòi bồn tắm nóng lạnh 4 lỗ

  Mã: SH1
  Giá: 6.400.000 ₫

 • SL3-Voi chau nong lanh

  SL3 – Vòi nóng lạnh

  Mã: SL3
  Giá: 2.500.000 ₫

 • VH2-Voi nong lanh 3 lo

  VH2 – Vòi nóng lạnh 3 lỗ

  Mã: VH2
  Giá: 2.800.000 ₫

 • VM3-Sen voi bon tam nong lanh 5 lo

  VM3 – Sen + vòi bồn tắm nóng lạnh 5 lỗ

  Mã: VM3
  Giá: 5.950.000 ₫

 • VW1-Voi am tuong nong lanh 3 lo

  VW1 – Vòi âm tường nóng lạnh 3 lỗ

  Mã: VW1
  Giá: 2.900.000 ₫

 • VW4-Sen tam nong lanh 4 lo am tuong

  VW4 – Sen tắm nóng lạnh 4 lỗ âm tường

  Mã: VW4
  Giá: 5.400.000 ₫Hotline: 0903.500.509 - 0916.76.79.79

Mr.Hung - 0903.500.509

Mr.Hung - 0903.500.509