Sen tắm

Sen tắm

 • BB4-Sen voi tam nong lanh

  BB4 – Sen vòi tắm nóng lạnh

  Mã: BB4
  Giá: 3.050.000 ₫

 • CDC-Van gat nong lanh am tuong hinh tron

  CDC – Van gạt nóng lạnh âm tường hình tròn

  Mã: CDC
  Giá: 2.500.000 ₫

 • CM4-Sen voi tam nong lanh

  CM4 – Sen vòi tắm nóng lạnh

  Mã: CM4
  Giá: 2.950.000 ₫

 • CM5-Sen voi tam nong lanh

  CM5 – Sen vòi tắm nóng lạnh

  Mã: CM5
  Giá: 2.800.000 ₫

 • CS2-Voi sen tam mua

  CS2 – Vòi sen tắm mưa (đứng)

  Mã: CS2
  Giá: 4.750.000 ₫

 • GM3-Sen voi tam nong lanh

  GM3 – Sen vòi tắm nóng lạnh

  Mã: GM3
  Giá: 2.950.000 ₫

 • GM4-Sen tam nong lanh

  GM4 – Sen tắm nóng lạnh

  Mã: GM4
  Giá: 1.200.000 ₫

 • JM2-Sen voi bon tam nong lanh

  JM2 – Sen vòi bồn tắm nóng lạnh

  Mã: JM2
  Giá: 4.050.000 ₫

 • JN4-Voi tam nam chan cao

  JM4 – Vòi tắm nằm chân cao

  Mã: JN4
  Giá: 7.590.000 ₫

 • PM3-Sen voi tam nong lanh

  PM3 – Sen vòi tắm nóng lạnh

  Mã: PM3
  Giá: 2.750.000 ₫

 • PM6-Sen tam nong lanh

  PM6 – Sen tắm nóng lạnh

  Mã: PM6
  Giá: 2.250.000 ₫

 • SDC-Van gat vuong nong lanh am tuong

  SDC – Van gạt nóng lạnh âm tường hình chữ nhật

  Mã: SDC
  Giá: 2.600.000 ₫

 • SM2-Sen voi tam nong lanh

  SM2 – Sen vòi tắm nóng lạnh

  Mã: SM2
  Giá: 3.450.000 ₫

 • SR1-Voi tam mua

  SR1 – Vòi sen tắm mưa (đứng)

  Mã: SR1
  Giá: 6.500.000 ₫

 • VW4-Sen tam nong lanh 4 lo am tuong

  VW4 – Sen tắm nóng lạnh 4 lỗ âm tường

  Mã: VW4
  Giá: 5.400.000 ₫

 • WN 222-Voi tam nong lanh

  WN222 – Vòi tắm nóng lạnh

  Mã: WN222
  Giá: 550.000 ₫Hotline: 0903.500.509 - 0916.76.79.79

Mr.Hung - 0903.500.509

Mr.Hung - 0903.500.509