Phụ kiện

Phụ kiện

 • CHS-Day tay sen tron

  CHS – Dây + tay sen tròn

  Mã: CHS
  Giá: 495.000 ₫

 • G0014-Tay noi guong sen hinh vuong 400mm

  G0014 – Tay nối gương sen hình vuông

  Mã: G0014
  Giá: 750.000 ₫

 • G0035-Tay noi guong sen hinh tron 200mm

  G0035 – Tay nối gương sen hình tròn

  Mã: G0035
  Giá: 480.000 ₫

 • G0036-Tay noi guong sen hinh tron 700mm

  G0036 – Tay nối gương sen hình tròn

  Mã: G0036
  Giá: 1.050.000 ₫

 • G0040-Tay noi guong sen hinh tron 380mm

  G0040 – Tay nối gương sen hình tròn

  Mã: G0040
  Giá: 650.000 ₫

 • G0046-Tay noi guong sen hinh vuong 200mm

  G0046 – Tay nối gương sen hình vuông

  Mã: G0046
  Giá: 480.000 ₫

 • G0052-Tay noi guong sen hinh vuong 300mm

  G0052 – Tay nối gương sen hình vuông

  Mã: G0052
  Giá: 950.000 ₫

 • G0053-Tay noi guong sen hinh chu nhat 450mm

  G0053 – Tay nối gương sen hình chữ nhật

  Mã: G0053
  Giá: 1.300.000 ₫

 • G0054-Tay noi guong sen hinh chu nhat 450mm

  G0054 – Tay nối gương sen hình chữ nhật

  Mã: G0054
  Giá: 1.300.000 ₫

 • G0060-Tay noi guong sen hinh tron 450mm

  G0060 – Tay nối gương sen hình tròn

  Mã: G0060
  Giá: 830.000 ₫

 • L2D0901-Guong sen tam mua hinh tron D230x12

  L2D0901 – Gương sen tắm mưa hình tròn

  Mã: L2D0901
  Giá: 1.380.000 ₫

 • LOA0901-Guong sen co den hinh vuong 260x260

  LOA0901 – Gương sen có đèn hình vuông

  Mã: LOA0901
  Giá: 4.350.000 ₫

 • LOB1601-Guong sen co den hinh vuong 400x400x9

  LOB1601 – Gương sen có đèn hình vuông

  Mã: LOB1601
  Giá: 8.580.000 ₫

 • LOB2009-Guong sen co den hinh chu nhat 550x230

  LOB2009 – Gương sen có đèn hình chữ nhật

  Mã: LOB2009
  Giá: 14.750.000 ₫

 • ROA0802-Guong sen tam mua hinh tron D200x8

  ROA0802 – Gương sen tắm mưa hình tròn

  Mã: ROA0802
  Giá: 1.380.000 ₫

 • ROA1602-Guong sen tam mua hinh tron D400x9

  ROA1602 – Gương sen tắm mưa hình tròn

  Mã: ROA1602
  Giá: 5.800.000 ₫

 • ROB0803-Guong sen tam mua hinh vuong 200x200x9

  ROB0803 – Gương sen tắm mưa hình vuông

  Mã: ROB0803
  Giá: 1.450.000 ₫

 • ROB1601-Guong sen tam mua hinh vuong 400x400x9

  ROB1601 – Gương sen tắm mưa hình vuông

  Mã: ROB1601
  Giá: 5.800.000 ₫

 • ROB2009-Guong sen tam mua hinh chu nhat 550x230

  ROB2009 – Gương sen tắm mưa hình chữ nhật

  Mã: ROB2009
  Giá: 12.800.000 ₫

 • ROT1201-Guong sen hinh ovan 300x200

  ROT1201 – Gương sen hình oval

  Mã: ROT1201
  Giá: 2.250.000 ₫

 • S5-Voi xit

  S5 – Vòi xịt

  Mã: S5
  Giá: 250.000 ₫

 • S6-Voi xit

  S6 – Vòi xịt

  Mã: S6
  Giá: 200.000 ₫

 • S7-Voi xit

  S7 – Vòi xịt

  Mã: S7
  Giá: 290.000 ₫

 • SHS-Day tay sen vuong

  SHS – Dây + tay sen vuông

  Mã: SHS
  Giá: 690.000 ₫

 • SWC-Ket noi tay sen

  SWC – Kết nối tay sen

  Mã: SWC
  Giá: 650.000 ₫Hotline: 0903.500.509 - 0916.76.79.79

Mr.Hung - 0903.500.509

Mr.Hung - 0903.500.509