Phễu thoát nước sàn

Phễu thoát nước sàn

 • FB-Pheu san bong bong

  FB – Phễu sàn bong bóng

  Mã: FB
  Giá: 495.000 ₫

 • FD-Pheu san Kim cuong

  FD – Phễu sàn kim cương

  Mã: FD
  Giá: 495.000 ₫

 • FF-Pheu san hoa

  FF – Phễu sàn hoa

  Mã: FF
  Giá: 495.000 ₫

 • FH-Pheu san trai tim

  FH – Phễu sàn trái tim

  Mã: FH
  Giá: 495.000 ₫

 • FK-Pheu san canh dieu

  FK – Phễu sàn cánh diều

  Mã: FK
  Giá: 695.000 ₫

 • FL-Pheu san day

  FL – Phễu sàn dây

  Mã: FL
  Giá: 495.000 ₫

 • FP-Pheu san hoa Tulip

  FP – Phễu sàn hoa tulip

  Mã: FP
  Giá: 495.000 ₫

 • FS-Pheu san ngoi sao

  FS – Phễu sàn ngôi sao

  Mã: FS
  Giá: 495.000 ₫

 • FT-Pheu san gan gach

  FT – Phễu sàn gắn gạch

  Mã: FT
  Giá: 750.000 ₫

 • FY-Pheu san Faly

  FY – Phễu sàn Faly

  Mã: FY
  Giá: 90.000 ₫Hotline: 0903.500.509 - 0916.76.79.79

Mr.Hung - 0903.500.509

Mr.Hung - 0903.500.509