THIẾT BỊ VỆ SINH AE-THÁI LAN

THIẾT BỊ VỆ SINH AE-THÁI LAN

 • SHS-Day tay sen vuong

  SHS – Dây + tay sen vuông

  Mã: SHS
  Giá: 690.000 ₫

 • SL3-Voi chau nong lanh

  SL3 – Vòi nóng lạnh

  Mã: SL3
  Giá: 2.500.000 ₫

 • SM2-Sen voi tam nong lanh

  SM2 – Sen vòi tắm nóng lạnh

  Mã: SM2
  Giá: 3.450.000 ₫

 • SN 171-Voi rua chen lanh gan tuong

  SN 171 – Vòi chậu rửa

  Mã: SN 171
  Giá: 330.000 ₫

 • SN 172-Voi rua chen lanh gan tuong

  SN 172 – Vòi chậu rửa

  Mã: SN 172
  Giá: 330.000 ₫

 • SN 175-Voi rua chen lanh de ban

  SN 175 – Vòi lạnh

  Mã: SN 175
  Giá: 380.000 ₫

 • SN 177-Voi rua chen lanh gan tuong

  SN 177 – Vòi chậu rửa

  Mã: SN 177
  Giá: 360.000 ₫

 • SN 178-Voi rua chen nong lanh gan tuong

  SN 178 – Vòi chậu rửa nóng lạnh

  Mã: SN 178
  Giá: 425.000 ₫

 • SN 178 U-Voi rua chen nong lanh gan tuong

  SN 178 U – Vòi chậu rửa nóng lạnh

  Mã: SN 178 U
  Giá: 385.000 ₫

 • SR1-Voi tam mua

  SR1 – Vòi sen tắm mưa (đứng)

  Mã: SR1
  Giá: 6.500.000 ₫

 • SRT-Voi nhan lanh

  SRT – Vòi nhấn lạnh

  Mã: SRT
  Giá: 850.000 ₫

 • SSL-Voi Lavabo nong lanh vuong

  SSL – Vòi Lavabo nóng lạnh

  Mã: SSL
  Giá: 2.700.000 ₫

 • SWC-Ket noi tay sen

  SWC – Kết nối tay sen

  Mã: SWC
  Giá: 650.000 ₫

 • UN 198-Van dong mo

  UN 198 – Van đóng mở

  Mã: UN 198
  Giá: 185.000 ₫

 • UN 202-Van dong mo

  UN 202 – Van đóng mở

  Mã: UN 202
  Giá: 105.000 ₫

 • UN 203-Van dong mo

  UN 203 – Van đóng mở

  Mã: UN 203
  Giá: 105.000 ₫

 • VH2-Voi nong lanh 3 lo

  VH2 – Vòi nóng lạnh 3 lỗ

  Mã: VH2
  Giá: 2.800.000 ₫

 • VM3-Sen voi bon tam nong lanh 5 lo

  VM3 – Sen + vòi bồn tắm nóng lạnh 5 lỗ

  Mã: VM3
  Giá: 5.950.000 ₫

 • VW1-Voi am tuong nong lanh 3 lo

  VW1 – Vòi âm tường nóng lạnh 3 lỗ

  Mã: VW1
  Giá: 2.900.000 ₫

 • VW4-Sen tam nong lanh 4 lo am tuong

  VW4 – Sen tắm nóng lạnh 4 lỗ âm tường

  Mã: VW4
  Giá: 5.400.000 ₫

 • WD2C-Voi lavabo

  WD2C – Vòi Lavabo lạnh

  Mã: WD2C
  Giá: 740.000 ₫

 • WL5-Voi Lavabo nong lanh

  WL5 – Vòi Lavabo nóng lạnh

  Mã: WL5
  Giá: 1.750.000 ₫

 • WL4C-Voi lavabo lanh

  WLC4 – Vòi Lavabo lạnh

  Mã: WLC4
  Giá: 500.000 ₫

 • WN 176-Voi lanh gan tuong

  WN 176 – Vòi chậu rửa

  Mã: WN 176
  Giá: 415.000 ₫

 • WN 199-Voi lanh gan tuong

  WN 199 – Vòi rửa

  Mã: WN 199
  Giá: 185.000 ₫

 • WN 401-Voi lanh gan tuong

  WN 401 – Vòi rửa

  Mã: WN 401
  Giá: 80.000 ₫

 • WN 402-Voi lanh gan tuong

  WN 402 – Vòi rửa

  Mã: WN 402
  Giá: 110.000 ₫

 • WN 403-Voi lanh gan tuong

  WN 403 – Vòi rửa

  Mã: WN 403
  Giá: 195.000 ₫

 • WN 405-Voi lanh gan tuong

  WN 405 – Vòi rửa

  Mã: WN 405
  Giá: 115.000 ₫

 • WN 501-Voi lanh gan tuong

  WN 501 – Vòi rửa

  Mã: WN 501
  Giá: 95.000 ₫

 • WN 502-Voi lanh gan tuong

  WN 502 – Vòi rửa

  Mã: WN 502
  Giá: 120.000 ₫

 • WN 222-Voi tam nong lanh

  WN222 – Vòi tắm nóng lạnh

  Mã: WN222
  Giá: 550.000 ₫

 • WW1C-Voi rua chen lanh am tuong

  WW1C – Vòi chậu rửa

  Mã: WW1C
  Giá: 675.000 ₫Hotline: 0903.500.509 - 0916.76.79.79

Mr.Hung - 0903.500.509

Mr.Hung - 0903.500.509