THIẾT BỊ VỆ SINH AE-THÁI LAN

THIẾT BỊ VỆ SINH AE-THÁI LAN

 • G0035-Tay noi guong sen hinh tron 200mm

  G0035 – Tay nối gương sen hình tròn

  Mã: G0035
  Giá: 480.000 ₫

 • G0036-Tay noi guong sen hinh tron 700mm

  G0036 – Tay nối gương sen hình tròn

  Mã: G0036
  Giá: 1.050.000 ₫

 • G0040-Tay noi guong sen hinh tron 380mm

  G0040 – Tay nối gương sen hình tròn

  Mã: G0040
  Giá: 650.000 ₫

 • G0046-Tay noi guong sen hinh vuong 200mm

  G0046 – Tay nối gương sen hình vuông

  Mã: G0046
  Giá: 480.000 ₫

 • G0052-Tay noi guong sen hinh vuong 300mm

  G0052 – Tay nối gương sen hình vuông

  Mã: G0052
  Giá: 950.000 ₫

 • G0053-Tay noi guong sen hinh chu nhat 450mm

  G0053 – Tay nối gương sen hình chữ nhật

  Mã: G0053
  Giá: 1.300.000 ₫

 • G0054-Tay noi guong sen hinh chu nhat 450mm

  G0054 – Tay nối gương sen hình chữ nhật

  Mã: G0054
  Giá: 1.300.000 ₫

 • G0060-Tay noi guong sen hinh tron 450mm

  G0060 – Tay nối gương sen hình tròn

  Mã: G0060
  Giá: 830.000 ₫

 • GKM1-Voi rua chen nong lanh

  GKM1 – Vòi Lavabo nóng lạnh

  Mã: GKM1
  Giá: 1.400.000 ₫

 • GL1C-Voi Lavabo lanh

  GL1C – Vòi Lavabo lạnh

  Mã: GL1C
  Giá: 500.000 ₫

 • GL2-Voi Lavabo nong lanh

  GL2 – Vòi Lavabo nóng lạnh

  Mã: GL2
  Giá: 1.150.000 ₫

 • GM3-Sen voi tam nong lanh

  GM3 – Sen vòi tắm nóng lạnh

  Mã: GM3
  Giá: 2.950.000 ₫

 • GM4-Sen tam nong lanh

  GM4 – Sen tắm nóng lạnh

  Mã: GM4
  Giá: 1.200.000 ₫

 • JH1-Voi nong lanh 3 lo

  JH1 – Vòi Lavabo nóng lạnh 3 lỗ

  Mã: JH1
  Giá: 2.750.000 ₫

 • JM2-Sen voi bon tam nong lanh

  JM2 – Sen vòi bồn tắm nóng lạnh

  Mã: JM2
  Giá: 4.050.000 ₫

 • JN4-Voi tam nam chan cao

  JM4 – Vòi tắm nằm chân cao

  Mã: JN4
  Giá: 7.590.000 ₫

 • JT3-Voi nong lanh

  JT3 – Vòi Lavabo nóng lạnh

  Mã: JT3
  Giá: 2.350.000 ₫

 • L2D0901-Guong sen tam mua hinh tron D230x12

  L2D0901 – Gương sen tắm mưa hình tròn

  Mã: L2D0901
  Giá: 1.380.000 ₫

 • LOA0901-Guong sen co den hinh vuong 260x260

  LOA0901 – Gương sen có đèn hình vuông

  Mã: LOA0901
  Giá: 4.350.000 ₫

 • LOB1601-Guong sen co den hinh vuong 400x400x9

  LOB1601 – Gương sen có đèn hình vuông

  Mã: LOB1601
  Giá: 8.580.000 ₫

 • LOB2009-Guong sen co den hinh chu nhat 550x230

  LOB2009 – Gương sen có đèn hình chữ nhật

  Mã: LOB2009
  Giá: 14.750.000 ₫

 • PB7-Voi nong lanh

  PB7 – Vòi Lavabo nóng lạnh

  Mã: PB7
  Giá: 2.250.000 ₫

 • PBW-Voi xa xo am tuong

  PBW – Vòi xả xô âm tường

  Mã: PBW
  Giá: 730.000 ₫

 • PH2-Voi nong lanh 3 lo

  PH2 – Vòi Lavabo nóng lạnh 3 lỗ

  Mã: PH2
  Giá: 2.800.000 ₫

 • PM3-Sen voi tam nong lanh

  PM3 – Sen vòi tắm nóng lạnh

  Mã: PM3
  Giá: 2.750.000 ₫

 • PM6-Sen tam nong lanh

  PM6 – Sen tắm nóng lạnh

  Mã: PM6
  Giá: 2.250.000 ₫

 • PV4-Van khoa

  PV4 – Van khóa

  Mã: PV4
  Giá: 550.000 ₫

 • PV5-Van goc

  PV5 – Van góc

  Mã: PV5
  Giá: 395.000 ₫

 • PW1-Voi am tuong nong lanh 3 lo

  PW1 – Vòi nóng lạnh âm tường 3 lỗ

  Mã: PW1
  Giá: 2.750.000 ₫

 • ROA0802-Guong sen tam mua hinh tron D200x8

  ROA0802 – Gương sen tắm mưa hình tròn

  Mã: ROA0802
  Giá: 1.380.000 ₫

 • ROA1602-Guong sen tam mua hinh tron D400x9

  ROA1602 – Gương sen tắm mưa hình tròn

  Mã: ROA1602
  Giá: 5.800.000 ₫

 • ROB0803-Guong sen tam mua hinh vuong 200x200x9

  ROB0803 – Gương sen tắm mưa hình vuông

  Mã: ROB0803
  Giá: 1.450.000 ₫

 • ROB1601-Guong sen tam mua hinh vuong 400x400x9

  ROB1601 – Gương sen tắm mưa hình vuông

  Mã: ROB1601
  Giá: 5.800.000 ₫

 • ROB2009-Guong sen tam mua hinh chu nhat 550x230

  ROB2009 – Gương sen tắm mưa hình chữ nhật

  Mã: ROB2009
  Giá: 12.800.000 ₫

 • ROT1201-Guong sen hinh ovan 300x200

  ROT1201 – Gương sen hình oval

  Mã: ROT1201
  Giá: 2.250.000 ₫

 • S5-Voi xit

  S5 – Vòi xịt

  Mã: S5
  Giá: 250.000 ₫

 • S6-Voi xit

  S6 – Vòi xịt

  Mã: S6
  Giá: 200.000 ₫

 • S7-Voi xit

  S7 – Vòi xịt

  Mã: S7
  Giá: 290.000 ₫

 • SDC-Van gat vuong nong lanh am tuong

  SDC – Van gạt nóng lạnh âm tường hình chữ nhật

  Mã: SDC
  Giá: 2.600.000 ₫

 • SH1-Sen voi bon tam nong lanh 4 lo

  SH1 – Sen + vòi bồn tắm nóng lạnh 4 lỗ

  Mã: SH1
  Giá: 6.400.000 ₫Hotline: 0903.500.509 - 0916.76.79.79

Mr.Hung - 0903.500.509

Mr.Hung - 0903.500.509