CHỐNG THẤM BÊ TÔNG XYPEX

CHỐNG THẤM BÊ TÔNG XYPEX

 • C-1000 XE2

  Xypex Admix C-1000 – Phụ gia bột, kết tinh

  Mã: XE2
  Giá: 5.392.200 ₫

 • Concentrate XA2

  Xypex Concentrate – Dạng quét, kết tinh

  Mã: XA2
  Giá: 3.843.125 ₫

 • Modified XA4

  Xypex Modified – Dạng quét, kết tinh

  Mã: XA4
  Giá: 2.601.500 ₫

 • Patch'n Plug XC2

  Xypex Patch’n Plug – Đông đặc nhanh

  Mã: XC2
  Giá: 3.074.500 ₫Hotline: 0903.500.509 - 0916.76.79.79

Mr.Hung - 0903.500.509

Mr.Hung - 0903.500.509